Doba plastová

Microsite zvyšující podvědomí o plastovém znečištění

UX + front-end
Navštívit stránku

Designérská výzva

 • Jak bych mohl navrhnout stránku, která zvýší podvědomí o plastovém znečištění? Stránku, která je informativní, zábavná a jejíž obsah chytne uživatelovu pozornost?

Finální řešení

 • Po nastudování dostupného materiálu ohledně plastového znečištění jsem vybral nejdůležitější témata. Každé téma jsem zpracoval do určité sekce na webu. Všechny informace jsou uvedené společně se zdrojem.
 • Průchod užvatele webem je strategicky naplánovaný. První sekce se snaží získat uživatelovu pozornost. Následující sekce se snaží uživatele šokovat realitou. Než se ale dostane uživatel ke konci, je informován, že se toto znečištění týká také jeho, a že je také součástí problému. Na konci webu jsou uživateli zobrazeny možné akce, které může udělat, aby pomohl tento globální problém řešit.
  Každá sekce obsahuje jednu interakci tak, aby byla konstatně udržena uživatelova pozornost.

Moje role a výstupy

 • Výzkum
 • Analýza dostupných studií
 • Analýza konkurenčních webů
 • User flows
 • UI
 • Vizuální design
 • Obsah
 • Storytelling
 • Front-end
Měním vaše nápady na smysluplné řešení
Napište mi